• 0212 347 2247
  • korsis@korsis.com.tr
Pattern Bg
Su algılama

Korsis Otomasyon ve Bina Sistemleri

Su algılama

  • Veri İşleme / Saklama Mekanları
  • Arşivler
  • Su zararının önemli olduğu tüm mekanlar

için kablo formunda çizgisel algılama sistemleri tasarım, malzeme temini, montaj ve devreye alma hizmetleri